Veelgestelde vragen

Ik heb de online Meet & Greet gemist. Kan ik de video nog terug zien?

De online Meet & Greet van Wonen aan de Vesting trok veel belangstelling. Kon je er niet bij zijn? Bekijk de video terug op het YouTube kanaal van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. Heb je nog vragen, kijk dan of je een antwoord kunt vinden op de pagina veelgestelde vragen. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Anita of Martijn van WOON Makelaars.

Hoe diep zijn de achtertuinen?

Bekijk de tekening met de exacte maatvoering van de achtertuinen om inzicht te krijgen bij de tuindiepte per woningtype.

Wanneer komt er een eventueel volgend woningbouwproject in Waterlinie Grave?

De termijn hiervan is helaas onbekend.

Wat komt er tegenover de twee-onder-een-kapwoningen?

In de toekomst komt hier mogelijk woningbouw. De planning hiervan is niet bekend.

Wanneer wordt de oplevering van de woningen verwacht?

Een deel van het bouwterrein ligt in de keringszone van het waterschap. Daar mag niet gebouwd worden in de periode van 1 oktober tot 1 april. Naar verwachting start de bouw daarom in maart 2021 (mits 70% verkocht). De bouwtijd is 12 tot 16 maanden.

Hoe verloopt de woningtoewijzing als er meerdere gegadigden zijn?

1) Aantal kandidaten per kavel
Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor dit kavel, dan volgt een 2e beoordeling.
2) Financiële check
Als er meer kandidaten hebben ingeschreven voor hetzelfde kavel, dan kijken we of deze kandidaten een financiële check hebben gedaan. Kandidaten die geen voorbehoud maken voor de financiering en/of de verkoop van hun eigen woning krijgen voorrang.
3) Loting
Zijn er dan nog steeds meerdere kandidaten voor het kavel, dan kan loting onderdeel uitmaken van de toewijzingsprocedure

Zit je vast aan een woning als je nu inschrijft?

Nee, je zit er niet aan vast als je inschrijft voor een woning. Als je een woning toegewezen krijgt, neemt WOON Makelaars contact met je op om een afspraak te maken voor een verkoopgesprek. Na het verkoopgesprek krijg je, indien gewenst, een optie op de woning. Deze verloopt na één week. In deze week beslis je of je de woning wilt kopen of niet. Je ontvangt bij het verkoopgesprek een map met alle informatie die je nodig hebt om die beslissing te kunnen maken.

Is een aanpassing van de achtergevels van de winkelpanden aan de Handelstraat onderdeel van het bouwplan?

Aanpassing van deze achtergevels is geen onderdeel van het bouwplan. Het is bij ons niet bekend of dat deze worden aangepast. Wij hebben geen invloed op bouwplannen van derden. Wel is bekend dat de Nettorama mogelijk gaat verbouwen.

Is er een recht van opstal op voortuinen in het plan?

Nee, hier is geen recht van opstal van toepassing.

In hoeverre hebben de woningen 10 t/m 18 en eventueel naastliggende woningen uitzicht op de haven?

Deze woningen hebben geen direct zicht op de haven.

Hoe hoog liggen de woningen 10 t/m 18 ten opzichte van de dijk?

Het pijl van de woningen ligt 60 á 70 cm. hoger dan de dijk. Het trottoir aan de voorzijde van de woningen ligt op hetzelfde niveau als de woningen.

Wat zijn de hoogteverschillen van de woningen ten opzichte van Catharinahof?

Catharinahof heeft 4 tot 6 bouwlagen met een kap. De woningen hebben 1 (type Fort) tot 2 bouwlagen (overige woningtype) met een kap.

Hoe gaan de groenvoorzieningen eruit zien?

Het groen in het plan zal met name bestaan uit gras en bomen. Dit is indicatief weergegeven op de tekeningen en impressies. Het exacte plan hiervoor wrdt nog verder uitgewerkt.

Hoeveel privacy hebben woningen t.o.v. het nabij gelegen Catharinahof?

Dat is afhankelijk van de kavel. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 30 meter van Catharinahof. In deze zone worden bomen geplant.

Waar komt de warmtepomp bij woningen die geen plat dak hebben?

Type Burcht en Fort: deze woningen worden voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een buitenunit op het platte dak conform verkooptekening.
Type Bastion: deze woningen worden voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een buitenunit in de achtertuin conform verkooptekening.
Type Ravelijn en Citadel: deze woningen worden voorzien van een ventilatiewarmtepomp. Deze heeft geen buitenunit.

Worden er warmtepompen geplaatst die een individuele lus in de bodem hebben?

Nee, er worden geen bodemwarmtepompen aangelegd.
Type Burcht en Fort: deze woningen worden voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een buitenunit op het platte dak conform verkooptekening.
Type Bastion: deze woningen worden voorzien van een luchtwaterwarmtepomp met een buitenunit in de achtertuin conform verkooptekening.
Type Ravelijn en Citadel: deze woningen worden voorzien van een ventilatiewarmtepomp. Deze heeft geen buitenunit.

De douchepijp WTW heeft een afneembaar front in de schacht. Waar is die gesitueerd?

De douchepijp WTW hangt in de lepe hoek van de trap. Ter hoogte van de WTW wordt een geheel afneembaar paneel geplaatst.

Is het mogelijk om (extra) zonnepanelen te plaatsen op de woningen?

De types Ravelijn en Citadel zijn standaard voorzien van 9 tot 13 zonnepanelen.
De types Bastion, Burcht en Fort worden standaard niet voorzien van zonnepanelen. Dit is optioneel wel mogelijk.

Hoeveel openbare parkeerplaatsen zijn er?

Er zijn circa 60 openbare parkeerplaatsen opgenomen in het plan. Je kunt op de situatietekening zien hoe deze gesitueerd zijn.

Zijn de parkeerplaatsen van woning 1 t/m 10 en 46 t/m 51 eigendom van de koper?

Ja, de kavels 1 t/m 10 en 44 t/m 51 hebben één of twee (type burcht) parkeerplaats(en) op eigen terrein.

Waarom is er geen vaste parkeerplaats per woning aangegeven?

De kavels 1 t/m 10 en 44 t/m 51 hebben één of twee (type burcht) parkeerplaats(en) op eigen terrein.
Voor de overige woningen worden circa 60 parkeerplaatsen aangelegd op openbaar terrein. Deze parkeerplaatsen zijn eigendom van de gemeente.

Hoeveel weken voor start bouw kan er getekend worden bij de notaris?

Vanaf 4 weken voor start bouw kun je tekenen bij de notaris. Als je binnen 4 weken voor start van de bouw naar de notaris gaat, dan betaal je geen grondrente.

Zijn er voorbeelden te zien van de gevelstenen, dakpannen en colorbel?

De gevelstenen en dakpannen worden bemonsterd bij de makelaar.
De colorbel panelen worden uitgevoerd in licht grijs, conform de technische omschrijving.

Is er een premiumpakket voor de keuken mogelijk?

Indien je kiest voor een premiumpakket en een keuken via onze projectleverancier, dan kan de keuken vóór oplevering van de woning worden geplaatst.

Indien je kiest voor een keuken via onze projectleverancier (en geen premiumpakket), dan wordt de keuken na oplevering van de woning geplaatst.

Wat is het bestemmingsplan achter kavel 44 in de Handelstraat

Het bestemmingsplan waarin de overkant van de Handelstraat is opgenomen dateert van 2016. Hierin staan de volgende bestemmingen beschreven:
Wonen, Bedrijventerrein, Detailhandel, Maatschappelijk.

Voor meer informatie kun je kijken op de site: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zijn de stenen van de woningen in de stijl/kleur zoals afgebeeld?

De artist impressies geven een goede indruk. De stenen en dakpannen worden bemonsterd bij de makelaar.

Wat houdt energiezuinig in?

De woningen worden uitgevoerd met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)  van 0,4.

Kunnen de kozijnen en de kleur van het schilderwerk worden aangepast? de kleur kozijnen van ramen en evenuteel een schuifpui? Maar ook een trap en deuren? Is er de mogelijkheid tot het aanbouwen van een veranda?

De kleur van het schilderwerk van de buitenkozijnen kan niet worden aangepast. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld een schuifpui te plaatsen in de achtergevel. Je kunt de mogelijkheden vinden in de hoofdoptielijst. Eventuele andere wensen kun je bespreken met de makelaar.

In hoeverre hebben we last van Catharinahof als het gaat om de zon in de tuin?

Catharinahof ligt ten zuidoosten van het bouwplan.

Welke stelposten zijn er opgenomen in de koopsom?

Afhankelijk van het woningtype is een stelpost opgenomen voor het sanitair van EUR 1.150,- tot 1.300,-.
Afhankelijk van het woningtype is een stelpost opgenomen voor de tegels van EUR 1.475,- tot 1.990,-.

Wat is de afmeting van de berging? Kan deze worden vergroot?

De afmeting van de berging is circa 2 x 3 m1 conform verkooptekening. Deze kan optioneel worden vergroot. Je kunt dit bespreken in het koperskeuzegesprek.

Is er op de 1e verdieping een badruimte met ligbad, toilet en wastafel te realiseren?

Het behoort zeker tot de mogelijkheden om een badkamer met ligbad, toilet en wastafel te realiseren. Je kunt dit bespreken in het koperskeuzegesprek.

Heeft iedere woning een eigen parkeerplaats?

De kavels 1 t/m 10 en 44 t/m 51 hebben één of twee (type burcht) parkeerplaats(en) op eigen terrein.
Voor de overige woningen worden circa 60 parkeerplaatsen aangelegd op openbaar terrein. Deze parkeerplaatsen zijn eigendom van de gemeente.

Vallen de parkeerplaatsen in de blauwe zone?

Voor zover wij weten vallen de parkeerplaatsen niet in de blauwe zone. De parkeerplaatsen zijn eigendom van de gemeente.

Zit er in de berging in de achtertuin ook stroom en water?

Er komt in de berging wel stroom, geen wateraansluiting.

Worden er voor de bouw duurzame producten gebruikt? Dit in verband met een groene hypotheek.

Er wordt overwegend FSC hout toegepast, echter voldoet dit niet aan de eisen van de groene hypotheek.

Wat komt er in de toekomst aan de andere kant van de Industriestraat (wat nu braak ligt); industrie of woningen?

Hoogstwaarschijnlijk komt daar ook woningbouw.

Hoeveel zonnepanelen zijn op de twee-onder-een-kapwoningen gepland om aan de EPC-norm te voldoen?

Standaard worden geen zonnepanelen geplaatst op de twee-onder-een-kapwoningen (type Burcht). Dit is niet nodig om aan de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4 te voldoen. Optioneel kan er wel voor zonnepanelen worden gekozen.

Is er een mogelijkheid om tegen meerprijs te kiezen voor triple glas i.p.v. dubbelglas?

We moeten overleggen met de kozijnleverancier wat de mogelijkheden zijn. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier toevoegen.

Is plaatsing van rolluiken mogelijk?

Tijdens de bouw / voor oplevering van de woning worden er geen  rolluiken aangeboden en geplaatst. Je bent vrij om deze na oplevering te plaatsen.

Zijn alle deuren ‘dicht’ of zijn sommige deuren voorzien van glas?

De glasopeningen in de buitendeuren kun je zien op de verkooptekeningen.
Alle binnendeuren worden dicht uitgevoerd. Optioneel kun je kiezen voor binnendeuren met glas.

Is het mogelijk om vloerverwarming aan te leggen in de badkamer?

Vloerverwarming aangesloten op de warmtepomp is alleen mogelijk voor de types Bastiont, Burcht en Fort.

Wordt woningtype Burcht uitgevoerd met zonnepanelen?

De types Bastion, Burcht en Fort worden standaard niet voorzien van zonnepanelen. Dit is niet nodig om aan de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4 te voldoen. Optioneel is het wel mogelijk om zonnepanelen te laten plaatsen.

Zijn er meerkosten voor verplaatsing of extra aansluitingen van elektriciteit?

Ja, hier zijn kosten aan verbonden. Kies je voor een keuken bij onze projectleverancier, dan zijn verplaatsingen van de standaard aansluitingen binnen de keukenzone kosteloos. De prijzen voor de verplaatsing van of voor extra aansluitpunten is opgenomen in de ruwbouwlijst. Indien je een woning krijgt toegewezen, ontvang je die bij de makelaar.

In optie h-27f wordt een vliering beschreven op de 2e verdieping/zolder. Hoe wordt dat gemaakt.

De vrije hoogte op de tweede verdieping is circa 2,6 meter. De vliering daarboven is bereikbaar middels een vlizotrap. De vrije hoogte in de nok is circa 2,5 meter.

doorsnede_zolder

Is het mogelijk om geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen?

Het is helaas niet mogelijk om geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen. Wij hebben deze keuze gemaakt om esthetische reden.

Kan de berging van kavel 10 worden vervangen door een garage?

Het is technisch gezien mogelijk om bij kavel 10 een garage te plaatsen, vanwege het hoogteverschil tussen de parkeerplaats en de tuin moeten we onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook moeten we nagaan of het vanuit het bestemmingsplan toegestaan is. Het is sowieso mogelijk om een grotere berging te realiseren.

De begane grond wordt standaard voorzien van vloerverwarming. Is het mogelijk om op de 1e en 2e verdieping ook vloerverwarming aan te leggen?

Optioneel is het mogelijk om op de 1e en/of 2e verdieping vloerverwarming te laten aanleggen bij type Burcht, Bastion en Fort. Bij de andere woningtypes kan dit om installatietechnische redenen helaas niet.

Met welke bijkomende kosten moet rekening worden gehouden naast de koopprijs van de woning?

De woning wordt vrij op naam verkocht. Dit wil zeggen dat in de koop-/ aanneemsom niet alleen de bouw- en grondkosten zijn inbegrepen, maar ook alle bijkomende kosten zoals de kosten van de architect, notaris (leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, BTW, kadastrale inmeting en de kosten voor aansluiting van de centrale antenne, water, riool- en elektraleidingen.

Bijkomende kosten zijn: de kosten die verband houden met financiering en uitstelrente tijdens de bouw. Hierover kun je meer informatie vinden onder ‘hypotheek’ in de technische omschrijving.