Colofon

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van GBB Grond en Bouw Bureau in samenwerking met de marktpartijen.

Redactie: Sprangers Communicatie
Fotografie: Eyequote

Ontwerp en realisatie
Sprangers Communicatie, Oss
Artform internet professionals, Boekel