Voorkeursformulier- Wonen aan de Vesting

  Wil jij Wonen aan de Vesting? Om in aanmerking te komen voor een van de woningen vul je dit voorkeursformulier volledig in, uiterlijk op 9 juni 2020. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

  PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Geslacht
  heermevrouw

  Naam (voluit) *

  Adres *

  Postcode *

  Plaats *

  Geboorteplaats

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer * (prive)

  Mobiel

  E-mailadres *


  Burgerlijke staat *

  Gegevens partner

  Geslacht
  heermevrouw

  Naam (voluit)

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Geboorteplaats

  Geboortedatum

  Telefoonnummer (prive)

  Mobiel

  E-mailadres


  Ben je in het bezit van een koopwoning? *
  janee

  Waarde-indicatie: *

  Financiële situatie: *

  Voorbehoud verkoop eigen woning: *
  Ik maak wel voorbehoud voor de verkoop van mijn eigen woning.Ik maak geen voorbehoud voor de verkoop van mijn eigen woning.Ik ben niet in het bezit van een koopwoning.

  Onderstaande kavels (kavelnummers) genieten mijn / onze voorkeur: *

  Zie hier de kavelnummers op de kaart.

  1e voorkeur kavel *
  2e voorkeur kavel
  3e voorkeur kavel
  4e voorkeur kavel
  5e voorkeur kavel
  6e voorkeur kavel

  Toewijzingsprocedure

  Wij nemen alleen compleet ingevulde formulieren in behandeling. Dubbele formulieren nemen wij niet in behandeling. Je dient een formulier samen met jouw eventuele partner in te vullen.

  Stap 1: Voorkeuren doorgeven

  Om in aanmerking te komen voor een van de woningen kun je jezelf inschrijven t/m 9 juni 2020. Hiervoor vul je het formulier volledig in en stuurt hem aan ons toe via de knop verzenden. Het tijdstip van inschrijven maakt niet uit voor de toewijzing. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

  Stap 2: De toewijzing

  Na 9 juni vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. We hanteren daarbij de volgende criteria:
  1) Aantal kandidaten per kavel
  Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor dit kavel, dan volgt een 2e beoordeling.
  2) Financiële check
  Als er meer kandidaten hebben ingeschreven voor hetzelfde kavel, dan kijken we of deze kandidaten een financiële check hebben gedaan. Kandidaten die geen voorbehoud maken voor de financiering en/of de verkoop van hun eigen woning krijgen voorrang.
  3) Loting
  Zijn er dan nog steeds meerdere kandidaten voor het kavel, dan kan loting onderdeel uitmaken van de toewijzingsprocedure

  Stap 3: Optie

  Als je een woning toegewezen krijgt, neemt WOON Makelaars contact met je op om een afspraak te maken voor een verkoopgesprek. Als je geen woning toegewezen krijgt, dan ontvang je hierover een email van de makelaar. Je bent dan automatisch reserve kandidaat.
  Na het verkoopgesprek krijg je, indien gewenst, een optie op de woning. Deze verloopt na één week. In deze week beslis je of je de woning wilt kopen of niet. Je ontvangt bij het verkoopgesprek een map met alle informatie die je nodig hebt om die beslissing te kunnen maken.

  Stap 4: Contract tekenen

  Je bent nu weer een stapje dichter bij de aankoop van jouw nieuwe woning. Je maakt opnieuw een afspraak met de makelaar voor het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst. Samen lopen jullie de overeenkomst door. Heb je hier eventueel nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden.

  Stap 5: Jouw woning!

  Met het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst wordt jouw droomwoning dan echt jouw eigen woning! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in het project is verkocht en als alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- aannemingsovereenkomst zijn voldaan.