Voorkeursformulier- Wonen aan de Vesting

Wil jij Wonen aan de Vesting? Om in aanmerking te komen voor een van de woningen vul je dit voorkeursformulier volledig in, uiterlijk op 9 juni 2020. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Geslacht
 heer mevrouw

Naam (voluit) *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Geboorteplaats

Geboortedatum *

Telefoonnummer * (prive)

Mobiel

E-mailadres *


Burgerlijke staat *

Gegevens partner

Geslacht
 heer mevrouw

Naam (voluit)

Adres

Postcode

Plaats

Geboorteplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer (prive)

Mobiel

E-mailadres


Ben je in het bezit van een koopwoning? *
 ja nee

Waarde-indicatie: *

Financiële situatie: *

Voorbehoud verkoop eigen woning: *
 Ik maak wel voorbehoud voor de verkoop van mijn eigen woning. Ik maak geen voorbehoud voor de verkoop van mijn eigen woning. Ik ben niet in het bezit van een koopwoning.

Onderstaande kavels (kavelnummers) genieten mijn / onze voorkeur: *

Zie hier de kavelnummers op de kaart.

1e voorkeur kavel *
2e voorkeur kavel
3e voorkeur kavel
4e voorkeur kavel
5e voorkeur kavel
6e voorkeur kavel

Toewijzingsprocedure

Wij nemen alleen compleet ingevulde formulieren in behandeling. Dubbele formulieren nemen wij niet in behandeling. Je dient een formulier samen met jouw eventuele partner in te vullen.

Stap 1: Voorkeuren doorgeven

Om in aanmerking te komen voor een van de woningen kun je jezelf inschrijven t/m 9 juni 2020. Hiervoor vul je het formulier volledig in en stuurt hem aan ons toe via de knop verzenden. Het tijdstip van inschrijven maakt niet uit voor de toewijzing. Je inschrijving is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting tot koop. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 2: De toewijzing

Na 9 juni vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. We hanteren daarbij de volgende criteria:
1) Aantal kandidaten per kavel
Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten voor dit kavel, dan volgt een 2e beoordeling.
2) Financiële check
Als er meer kandidaten hebben ingeschreven voor hetzelfde kavel, dan kijken we of deze kandidaten een financiële check hebben gedaan. Kandidaten die geen voorbehoud maken voor de financiering en/of de verkoop van hun eigen woning krijgen voorrang.
3) Loting
Zijn er dan nog steeds meerdere kandidaten voor het kavel, dan kan loting onderdeel uitmaken van de toewijzingsprocedure

Stap 3: Optie

Als je een woning toegewezen krijgt, neemt WOON Makelaars contact met je op om een afspraak te maken voor een verkoopgesprek. Als je geen woning toegewezen krijgt, dan ontvang je hierover een email van de makelaar. Je bent dan automatisch reserve kandidaat.
Na het verkoopgesprek krijg je, indien gewenst, een optie op de woning. Deze verloopt na één week. In deze week beslis je of je de woning wilt kopen of niet. Je ontvangt bij het verkoopgesprek een map met alle informatie die je nodig hebt om die beslissing te kunnen maken.

Stap 4: Contract tekenen

Je bent nu weer een stapje dichter bij de aankoop van jouw nieuwe woning. Je maakt opnieuw een afspraak met de makelaar voor het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst. Samen lopen jullie de overeenkomst door. Heb je hier eventueel nog vragen over, dan kan de makelaar die beantwoorden.

Stap 5: Jouw woning!

Met het ondertekenen van de koop- aannemingsovereenkomst wordt jouw droomwoning dan echt jouw eigen woning! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in het project is verkocht en als alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- aannemingsovereenkomst zijn voldaan.