18 oktober 2018

Infrastructuur Bastion opgeleverd

Afgelopen zomer zijn de laatste woningen van het project Bastion opgeleverd. Na de sloop van de school heeft deze locatie op de hoek van de Koninginnedijk en de Pater van den Elsenstraat vele jaren braak gelegen. Inmiddels is de binnenhaven van Grave met de 22 woningen nu mooi omsloten. De bebouwing harmonieert uitstekend met het naastgelegen Catharinahof. Met de oplevering van de infrastructuur rondom Bastion is het eerste deelgebied van Waterlinie Grave volledig afgerond. Inmiddels wordt volop gewerkt aan het tweede deelgebied de Vesting.

Karakteristieke elementen
Voor de bestrating en verlichting is aansluiting gezocht bij de inrichting rondom Catharinahof. Bovendien is het ‘beeldkwaliteitsplan binnenstad’ van toepassing, waardoor de aannemer gewerkt heeft met gebakken materialen. Ook zijn er karakteristieke oud-Hollandse lantaarnpalen geplaatst.

Parkeren
Het eerste deel van de werkzaamheden, de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, was al voor de bouwactiviteiten afgerond, zodat de bewoners al in een vroeg stadium konden profiteren van de extra parkeercapaciteit. Verder is er tijdens de bebouwing een nieuwe parkeerplaats aangelegd waardoor iedere woning momenteel beschikking heeft over een eigen, vaste parkeerplek.